Královská školka Heřmaň

Tel.kontakt Královská školka Heřmaň: 723 500 668

V rámci projektu reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006621 byla vybudována dětská skupina na adrese Heřmaň 30, Protivín s kapacitou 12 dětí. Projekt trvá od 1.6.2017 do 31.12.2019, přičemž fáze vybudování skončila 31.12.2017 a je následována dvouletou fází provozu. Cílem projektu je podpořit rodiče s malými dětmi a usnadnit jim zapojení na trh práce. 

Královská školka se rozšířila od 1.1.2018 do vsi Heřmaň u Ražic. V této obci jsme našli starou nevyužívanou školu, která byla více jak 10 let zavřena. Opravili jsme si přízemí a pro děti z Heřmaně a okolí jsme otevřeli jednu dětskou skupinu pro 12 dětí. Od ledna 2020 pokračujeme jako DS pro 20 dětí.

Napadlo nás to i proto, že v písecké Královské školce jsme měli děti i z této oblasti, kde žádná jiná podobná zřízení nejsou.

Naše školka upřednostňuje celodenní a každodenní pobyt dětí, který jim pomůže s navázáním kontaktů a se socializací ve stejné věkové kategorii.

Děti přijímáme ve věku od 1-6 let.

Naše chůvy Aneta a Martina a od ledna nováček Káťa péčí o děti žijí a děti si s nimi užijí spoustu legrace.

Dokumenty ke stažení

Provozní řád

Ceník

500,-Kč/měsíčně plus stravné. 65,-Kč stravné/den.

V případě, že je v dětské skupině umístěno dítě pečující osoby, bude cena v rámci zaměstnaneckých benefitů stanovena individuálně.

V dalších individuálních případech je možné stanovit cenu na základě vzájemné domluvy provozovatele a rodiče.

Fotogalerie

Fotografie najdete na našem Facebookovém profilu.