Královská školka Heřmaň

Tel.kontakt Královská školka Heřmaň: 723 500 668

V rámci projektu registr.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006621 jsme provozovali dětskou skupinu v Heřmani od 1.1.2018 do 31.12.2019.

V rámci projektu registr.č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015620 jsme navýšili kapacitu dětské skupiny na počet 20 dětí a pokračujeme v provozování dětské skupiny v této malebné obci v budově bývalé školy do 30.6.2022.

Cílem projektu je podpořit rodiče s malými dětmi a usnadnit jim zapojení na trh práce.

V roce 2019 jsme v rámci projektu Státního fondu životního prostředí České republiky  a Ministerstvem životního prostředí zvelebili zahradu u budovy, kde provozujeme dětskou skupinu a vytvořili skvělé dětské hřiště.

Cílem projektu byla vytvoření zahrady u areálu Královské školky v obci Heřmaň. V rámci realizace projektu došlo k instalaci 42 objektů, úpravě zahrady na ploše 291 m2, terénním úpravám na ploše 291 m2 a bylo realizováno 12 participačních aktivit.

Královská školka se rozšířila od 1.1.2018 do vsi Heřmaň u Ražic. V této obci jsme našli starou nevyužívanou školu, která byla více jak 10 let zavřena. Opravili jsme si přízemí a pro děti z Heřmaně a okolí jsme otevřeli jednu dětskou skupinu pro 12 dětí. Od ledna 2020 pokračujeme jako DS pro 20 dětí.

Napadlo nás to i proto, že v písecké Královské školce jsme měli děti i z této oblasti, kde žádná jiná podobná zřízení nejsou.

Naše školka upřednostňuje celodenní a každodenní pobyt dětí, který jim pomůže s navázáním kontaktů a se socializací ve stejné věkové kategorii.

Děti přijímáme ve věku od 1-6 let.

Naše chůvy Aneta, Martina a  Káťa péčí o děti žijí a děti si s nimi užijí spoustu legrace.

Ceník

700,-Kč/měsíčně plus stravné. 65,-Kč stravné/den.

V případě, že je v dětské skupině umístěno dítě pečující osoby, bude cena v rámci zaměstnaneckých benefitů stanovena individuálně.

V dalších individuálních případech je možné stanovit cenu na základě vzájemné domluvy provozovatele a rodiče.

Fotogalerie

Fotografie najdete na našem Facebookovém profilu.