Královská školka - dětská skupina Kestřany

Telefon přímo do školky: 775 524 404

V rámci projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0017207 jsme navázali na projekt vybudování a provoz dětské skupiny. Cílem tohoto projektu je provozovat zařízení péče o děti vě věku 1-6 let a pomoci tak v obci Kestřany doplnit utto službu rodičům, aby se mohli dříve navracet do zaměstnání, např. po mateřské dovolené a o jejich děti bylo kvalitně postaráno.

Provoz předchozího projektu zahájen: 1.5.2020

Navazující projekt zahájen: 1.5.2021

Tato dětská skupina se nachází hned v centru obce- na obecním úřadě a využívá také širokých venkovních možností k procházkám za zvířátky, na pískoviště, hřiště apod. Vítáme děti nejen z Kestřan ve věku 1-6 let. Kapacitu máme jen pro 12 dětí, o které se starají láskyplně dvě chůvy- pečující osoby.

 

Starší články:

 

Královská školka - dětská skupina Kestřany - jak se staví školka v této obci? Dnes proběhl první kontrolní den, jsme o týden napřed, dispozice postaveny podle plánu a čekáme na další řemeslníky. V květnu otevíráme, těšíme se na děti z Kestřan:-)

 

20.4.přebíráme stavbu a zahajujeme zařizování vnitřků, hračky, barvy, vytvoříme teplo domova, aby se u nás dětem i rodičům líbilo.