Královská školka Písek

Telefon přímo do školky: 608 149 190

V rámci projektu reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016233 provozujeme dětskou skupinu na adrese Rokycanova 712/36 v Písku s kapacitou 24 dětí (od 1-3 let) a 24 dětí (od 3-6 let) viz projekt Vila Vilekula.

Tento projekt navazuje na předchozí projekt od 1.6.2018 do 30.5.2020 pod reg.číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008858. Cílem projektu je podpořit rodiče s malými dětmi a usnadnit jim zapojení na trh práce. 

Od října roku 2021 jsme zaregistrovali ještě jednu dětskou skupinu s kapacitou 24 dětí pod názvem "Vila Vilekula", abychom uspokojili poptávku po našich službách.

Novinky 

https://www.jihoceskatelevize.cz/porady/83

 

Od ledna naplňujeme 2022 naši vizi Přetváříme předškolní vzdělávání a připravujeme děti na život ve 21.století.

Zakoupili jsme licenci na vzdělávací projekty s názvem:

Malá technická univerzita

Malá digitální univerzita

 

Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“ rozvíjíme v dětech jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivá témata jsou zpracována tak, aby korespondovala s naším Plánem výchovy a péče.

Máme detailně zpracovanou strukturu, motivaci úměrnou věku dětí a jednoznačný cíl. Děti si názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti (např. pevnost), pracují samostatně, ale také ve skupině, kombinujeme jednodušší aktivity s náročnějšími. Program je vhodný pro děti od 2 do 6 let.

 

Co program rozvíjí?

  • pozitivní vztah k technickým oborům
  • samostatnost
  • práci ve skupině
  • logické myšlení
  • prostorové vnímání
  • jemnou motoriku

 

 Budou si hrát na projektanty, elektrikáře, vodohospodáře, stavitele mostů, inženýry apod. Prostě poznají, jak funguje náš svět a věci, které nás obklopují:-)

 

O PROGRAMU MALÁ DIGITÁLNÍ UNIVERZITA

V rámci pokračování úspěšného programu polytechnického vzdělávání Malá technická univerzita jsme převzali metodiku a podpůrné materiály digitálního vzdělávání dětí v mateřských školkách.  Důraz je kladen na poznání digitálního světa tzv. screenless (žádné monitory), na koberci a prožitkem. Při aktivitách s dětmi využíváme např. programovatelného dřevěného robota Cubetto.
Malá digitální univerzita ve své plné podobě umožní pedagogům uceleně, názorně a jednoduše představit dětem předškolního a nižšího věku svět ICT (informačních a komunikačních technologií). Program je vhodný pro děti od 3 do 6 let. 

Co program dětem přináší?
+ individuální přístup
+ práci samostatnou i ve skupinách
+ rozvoj prostorové orientace a představivosti
+ logické myšlení
+ koncentrace pozornosti a vnímání
+ procvičování hrubé a jemné motoriky

 

Ceník

Cena : 1.900,-Kč/měsíčně plus stravné.  (Platí od 1.1.2021)

Sourozenecká sleva 1.700,-/měsíčně 1 dítě plus stravné

Telefon přímo do školky: 608 149 190

 

Naše školka upřednostňuje celodenní a každodenní pobyt dětí, který jim pomůže s navázáním kontaktů a se socializací ve stejné věkové kategorii.

Děti přijímáme ve věku od 1-6 let.

Stravování

Cena nezahrnuje stravné. 

Stravné je 100,- Kč na den. 2x svačina a polévka s hlavním chodem.

Dětem se o stravování stará restaurace Beseda.

Denní program

6:30

8:15

příchody dětí, volné hry, individuální činnosti, spontánní hra, skupinové hry, podněcování dětí k vlastní aktivitě

8:15

9:00

ranní kroužek a cvičení, hygiena, svačina

9:00

9:30

řízená činnost podle školního vzdělávacího programu

9:30

11:30

pohybové a sportovní aktivity při pobytu venku

11:30

12:30

hygiena, oběd

12:30

14:00

odpočinek, relaxace s pohádkou, klidné činnosti

14:00

14:45

hygiena, svačina

14:45

17:00

spontánní hry a činnosti ve třídě nebo venku

Činnosti jsou dětem nabízeny hravou formou přiměřenou jejich individuálním schopnostem a dovednostem. Děti nejsou do nabízených či řízených činností nuceny. Náplň dne je flexibilně upravována podle aktuálních potřeb vycházejících ze zájmu dětí a pro pobyt venku je zohledňováno počasí.

Fotogalerie

Fotografie najdete na našem facebookovém profilu Královské školky.