Královská školka Strakonice

Tel.kontakt Královská školka Strakonice: 723 409 544

V rámci projektu reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006714 a CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006652  byla vybudována dětská skupina na adrese Tovární 220, Strakonice s kapacitou 2x 12 dětí. Projekt trvá od 1.6.2017 do 30.5.2020, přičemž fáze vybudování skončila 30.5.2018 a je následována dvouletou fází provozu. Cílem projektu je podpořit rodiče s malými dětmi a usnadnit jim zapojení na trh práce. 

V navazujícím projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016142 a CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016143 pokračujeme až do května 2022:-)

Naše školka upřednostňuje celodenní a každodenní pobyt dětí, který jim pomůže s navázáním kontaktů a se socializací ve stejné věkové kategorii.

Děti přijímáme ve věku od 1-6 let.

V roce 2020 naše služby budou pokračovat v navazujícíh projektech.

Ceník

1.500,-Kč/měsíčně plus stravné 100,-Kč/den.

V případě, že je v dětské skupině umístěno dítě pečující osoby, bude cena v rámci zaměstnaneckých benefitů stanovena individuálně.

V dalších individuálních případech je možné stanovit cenu na základě vzájemné domluvy provozovatele a rodiče.

Fotogalerie

Fotografie najdete na našem facebookovém profilu.